Document: 13771
Title: Manual de planejamiento em defesa civil : Preparaçao para emergencia e desastres.
Author: Castro, Antonio Luiz Coimbra de.
Brasília, BR; 1999


PDF Format

Content  
KB

Portada  
96
Sección 1: Introduçao ao Programa
325
Sección 2: Desenvolvimento Institucional
975
Sección 3: Desenvolvimento de Recursos Humanos
1091
Sección 4: Desenvolvimento Científico e Tecnológico
955
Sección 5: Mudança Cultural
834
Sección 6: Motivaçao e Articulaçao Empresarial
1082
Sección 7: Informaçoes e Estudos Epidemiológicos sobre Desastres
819
Sección 8: Monitorizaçao, Alerta e Alarme
510
Sección 9: Projetos de Mobilizaçao
798
Sección 10: Aparelhamento e Apoio Logístico
517
Contraportada  
38